Kas 10, 2016
4620 Views
1 0

Atatürk’ün Partiler ile ilgili Sözleri

Written by

Bu yıl web sitemize Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini eklemeye karar verdik. Bu bağlamda oturduk üşenmedik bir çok sözünü resmettik. Baya bir zaman ve emek sarf ettik. Ve bizce ortaya güzel şeyler çıktı. Sizler için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Partiler ile ilgili sözlerini derledik.  Sitemizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün diğer sözlerine de BURAYA TIKLAYARAK  erişebilirsiniz.

ATATÜRK’ÜN PARTİLER İLE İLGİLİ SÖZLERİ

  • Ben şimdi bir babayım. Siz ikiniz de benim evladımsınız. İkiniz arasında benim nazarımda hiçbir fark yoktur. Benim istediğim sadece memleket işlerinin Büyük Millet Meclisi’nde açıkça münakaşa edilmesidir. Büyük Millet Meclisi’nde Türk milletinin gözü önünde açıkça konuşulamayacak hiçbir iş yoktur. (Serbest Fırka hakkında Vakit gazetesinden Asım Bey’e, Fethi Okyar ve İsmet İnönü’nün de beraber bulunduğu masada dedikleri.)
  • “Fırkadan maksat, millet evlâdından bir kısmına, ahâlî sınıflarından bazılarına, diğer evlat ve sınıflarından bazılarına, diğer evlat ve sınıfların zararına menfaat temin etmek değildir. Belyi bonlardan ayrı ve hâriç olmayıp halk nâmı altında bulunan umum milleti müşterek ve müttehit bir sûrette müşterek ve umûmî, hakîkî refâha isal için faaliyete girmektir.”
  • “Hakimiyet-i milliye esâsı üzerinde tedvîr olunan, medenî devletlerde kabul edilmiş ve fiilen cârî bulunan esas, milletin âmâl-i umûmiyesini âzamî temsil eden ve bu âmâlin taallûk ettiği menâfi ve îcâbâtı, en yüksek kudretle ve salâhiyetle yapabilecek zümre-i siyâsîyenin, umûr-u devletin idaresini deruhte etmesi ve bunun en yüksek liderinin duş-ı mesûliyetine tevdî etmesi prensibinden ibârettir.”

ataturkun_partiler_ile_ilgili_sozleri

  • “Muhterem efendiler, pek güzel bilirsiniz ki; sultanlarla, halîfelerle idare olunmuş ve olunan memleketlerde vatan için, millet için en büyük tehlike, sultanların ve halîfelerin düşmalar tarafından satın alınmalarıdır. Bu, ekseriya sühûletle kābil-i temîn olmuştur. Meclislerle idâre olunan memleketlerde de en mühlik cihet, bazı mebusların ecnebî meclislerine kadar dâhil olmak yolunu bulabilen vatansızlara tesâdüf etmenin müsteb’at olmayacağına, tarihin bu bâbtaki misalleriyle hükmetmek zarûrîdir. Bunun için millet, vekillerini intihap ederken çok dikkatli ve kıskanç olmalıdır. Milletim hatâdan sıyâneti için yegâne sâlim çare, efkâr ve ef’âliyle milletin itimâdına mazhar olmuş siyasî bir fırkanın intihapta millete delâlet etmesidir. Alelumum efrâd-ı milletin namzetliklerini ortaya atan her şahıs hakkında medâr-ı hüküm olacak mesuk mâlûmat ve musip reye mâlik bulunacağını kabul etmek nazarî olarak farz olunsa bile, bunun muhz-ı hakîkat olmadığı, tecrübelerin tecrübeleriyle gayri kābil-i inkâr bir bedâhat olmuştur.”
  • “Siyasî hayatımızda karşılıklı faaliyetin feyizli inkişafları, ancak vatandaşlar arasında düşmanlık husûlüne mahal verilmemesiyle temin olunabilir. Bunun çareleri, fırkaların içine girebilecek gayrisamimi ve gizli maksatlı unsurların, kanun fevkinde netice isteyen emel sahiplerinin bütün milletçe menfur görülmesi ve bir de Cumhuriyet esası üzerinde çalışan fırkalarca bu gibilerin faaliyetlerine daima uzak kalınmasıdır.”

ataturkun_partiler_hakkindaki_sozleri

  • “Takip edilen gayeler hiçbir zaman şahsî olmamalıdırlar. Geçmiş sistemlere takılanlar ve an’anelerden sıyrılmayanlar hiçbir zaman moderm bir devlet bina edemezler.”
  • “Yuvalarından kitle halinde acımasızca tehcir (zorla göç) edilen ve kıyıma uğratılan milyonlarca Hıristiyan teb’amızın (uyruğumuzun) hayatlarının hesabı kendilerinden sorulmak gereken Genç Türkiye Partisi’nin bu kalıntıları Cumhuriyet yönetimi altında rahat durmuyordu. Bunlar şimdiye kadar yağma, haydutluk ve rüşvetle yaşamış ve faydalı bir işte çalışmak, hayatlarını kazanmak yolundaki herhangi bir düşünce ya da öneriye düşman olmuşlardır.”
Article Categories:
Atatürk'ün Sözleri
https://www.resimlisiirler.net

Aşka, sevgiye, dostluğa dair en güzel şiirleri resimleri ve şairlerin hayatını resmederek sizlerle buluşturuyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Resimli Şiirler